Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.schaatscadeaukaart.nl. Door van deze website gebruik te maken, accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Sports Gift Card B.V. en de houder van deze website aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Hoewel Sports Gift Card B.V. en de houder van deze website er alles aan doen de informatie op onze website zo up-to-date en compleet mogelijk te houden, aanvaarden Sports Gift Card B.V. en de houder van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door de verstrekte informatie op deze website alsook wijzen zij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de hand voor het (ongestoord) gebruik van deze website.

Andere websites
Sports Gift Card B.V. en de houder van deze website hebben geen invloed op de content van door gelinkte websites. Sports Gift Card B.V. en de houder van deze website aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright
Sports Gift Card B.V. en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie op deze website. Niets van deze website of van andere uitgaven of publicaties van Sports Gift Card B.V. mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Sports Gift Card B.V.

Wijzigingen
De informatie op deze website kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Sports Gift Card B.V. worden verwijderd of gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website, waaronder op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Back to top